Beekman

Erik-Jan begon in 1993 zijn hoveniersbedrijf op en rond de boerderij van zijn ouders. Na de land- en tuinbouwschool, nu AOC-Oost, de Rijks Middelbare Landbouwschool en de hoveniersopleiding ging hij werken bij fruittelers en hoveniersbedrijven.

Door aankoop en herverkaveling beheert hij nu bijna vijf hectare grond, waarvan een gedeelte wordt heringericht. Erik-Jan wil de ecologische infrastructuur zoveel mogelijk (opnieuw) aanleggen, herstellen door het netwerk van verbindingswegen voor plant en dier te verbeteren.
 


Zijn stellige overtuiging is dat naarmate de leefgebieden van een bepaalde soort meer versnipperen, de verbindingswegen steeds belangrijker worden. De overlevingskansen vergroten zich dan op den duur."

Dit credo krijgt aan de Hildestraat steeds meer gestalte.

Wandel mee.