Onderscheid

Onderscheidt het hoveniersbedrijf Beekman zich van anderen?
U heeft het kunnen lezen onder ‘Beekman’ en onder ‘ De wandeling’
Zo ziet Erik-Jan Beekman het: "Als mens in harmonie met de natuur kunnen leven in jouw eigen tuin, waar plaats is uiteraard voor bloemen, maar ook voor dieren". De tuin is de plek waar je je kunt terugtrekken afgeschermd van de versteende en verstedelijkte buitenwereld. Als je je tuin op natuurlijke wijze inricht zijn al die tuinen onderling weer een groene verbindingszone voor de flora en vooral voor de fauna.

Deze wijze van tuinen inrichten trachten we te realiseren:

  • door de juiste plantenkeuze, die rekening houdt met voedselbronnen en schuilplaatsen voor dieren
  • door te kiezen voor planten en bomen die passen in het landschap waarin de tuin gesitueerd is
  • door geen doorgecultiveerde planten te gebruiken die alleen maar met behulp van bestrijdingsmiddelen onder andere luis- en ziektevrij kunt houden
  • door een keuze van verantwoorde bouwmaterialen
  • door geen ‘wegwerptuin’ aan leggen, maar als basis duurzame materialen te gebruiken en de tuin een duidelijke vormgeving te geven
  • door afval op een verantwoorde manier af te voeren en te recyclen.

 

 

En dat geldt voor elk budget zowel voor de particulier als voor het bedrijf. Onder natuurlijke planten verstaat Beekman: zoals de plant van oorsprong in de natuur voorkomt. Een tuin is immers een verzameling planten die over de gehele wereld in het wild voorkomen. Een voorbeeld van gecultiveerde planten: gevuldbloemigen en bontbladerigen.